EGZAMIN ZAWODOWY -SESJA STYCZEŃ/LUTY 2021

7.1.2021

Drodzy Słuchacze,

Poniżej przedstawiamy harmonogram oraz komunikaty Dyrektora CKE dotyczących egzaminów zawodowych .

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA –COVID 19

(SESJA STYCZEŃ-LUTY 2021)

1.      Czekając na wejście do szkoły i sali egzaminacyjnej, należy zachować odpowiedni odstęp
(co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos.

2.      Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą i salą egzaminacyjną zarówno przed rozpoczęciem egzaminu jak i po jego zakończeniu.

3.      Po szkole należy poruszać się tylko w maseczce. Można ją zdjąć dopiero po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej.

4.      Wejście do sali egzaminacyjnej tylko za okazaniem dowodu osobistego.

5.      Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów (zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE) itd.

6.      Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

7.      Na egzamin zdający zgłaszają się ok. 1 godziny przed wyznaczoną godziną egzaminu.

8.      Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić telefonów komórkowych ani innych urządzeń telekomunikacyjnych.

9.      Jeśli to możliwe, prosimy nie wnosić na teren szkoły żadnych dodatkowych przedmiotów (torby, plecaki, itp.). W indywidualnych przypadkach rzeczy będą zabezpieczone w wyznaczonej sali.

 

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00